Proje Yönetimi

Vecsoft Yazılım gerçekleştirdiği bütün projelerde proje yönetimi anlayışı ile hareket etmekte ve tüm süreçlerini kalite standartlarına uygun olarak dijital ortamda çeşitli araçlar kullanarak ya da dokümanlar ile takip etmektedir. Her proje özelinde sözleşme ve kavramsal tasarım süreçleri işletilmekte ve tüm süreçler karşılıklı mutabakat ile sürdürülmektedir.

 

Vecsoft Yazılım gerçekleştirdiği bütün projelerde proje yönetimi anlayışı ile hareket etmekte ve tüm süreçlerini kalite standartlarına uygun olarak dijital ortamda çeşitli araçlar kullanarak ya da dokümanlar ile takip etmektedir.

 

 

Vecsoft gerçekleştirdiği bütün projelerde proje yönetimi anlayışı ile hareket etmekte ve tüm süreçlerini kalite standartlarına uygun olarak dijital ortamda çeşitli araçlar kullanarak ya da dokümanlar ile takip etmektedir. Her proje özelinde sözleşme ve kavramsal tasarım süreçleri işletilmekte ve tüm süreçler karşılıklı mutabakat ile sürdürülmektedir. Yazılım, proje ve destek ekipleri proje, task ve destek yönetimi için Teamwork Project Management uygulamasını kullanmaktadır.

Standart bir projede yer alan ana iş adımları ve süreçleri aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

 

Proje Aşamaları

 1. Proje Mühendisliği (Toplam Proje Süresinin %10u) (PM) Yazılım üzerinde çalışma ve eksik, fazla modüllerin belirlenmesi
 1. İhtiyaç Analizi (Toplam Proje Süresinin %25i) (İA) Her iki firma tarafından onaylanmış kavramsal tasarım dokümanı
 1. İmplementasyon ve Ek Modül Geliştirmeleri (Toplam Proje Süresinin %30u) (IM) Kurulmamış ve test edilmemiş haliyle sistemin son hali
 1. Müşteri Testi ve Onayı (Toplam Proje Süresinin %15i) (MT) Müşteri sitesinde kurulmuş ve test edilmiş sistem
 1. Kuruluş Hazırlığı (Toplam Proje Süresinin %10u) (KH) Onaylanmış Kuruluşa Hazır Sistem
 1. Kuruluş Desteği (Toplam Proje Süresinin %10u) (KD) Canlı geçiş ve canlı kullanım desteği

 

Proje Mühendisliği (PM)

Bu aşamanın amacı projenin tanımlanması, implementasyon planının oluşturulması, ve bir iş planı dokümanı hazırlanmasıdır.

Sonuçlar:

Proje Organizasyon Planı : kuralların, prosedürlerin, organizasyon yapısının ve projenin amacının belirlenmesi

Proje Çerçeve Planı : Projenin teknik altyapısının ve projenin çerçevesinin açıklanması

Proje Zaman Planı : Projedeki aşamalarının Ms. Project de hazırlanmış zaman planı

Proje Detay Planı :  Gün-gün aktivitelerin ve sorumlulukların belirlendiği detaylı planlama

Hedef : Kurulmuş Bir Proje

 

İhtiyaç Analizi Aşaması (İA)

Bu aşamanın amacı; kavramsal tasarım dokümanına baz teşkil edecek Müşteri ve Vecsoft tarafından projenin nihai hedeflerine ulaşmayı sağlayacak implementasyon ihtiyaçlarının ve proseslerinin tanımlanmasıdır.

Sonuçlar :

Tanıtım Toplantısı : Müşteri proje ekibinin yazılımı detaylı olarak incelemesi. Sistemin mantığının, terminolojisinin ve paketin konseptlerinin tanıtıldığı ilk toplantı. Bu toplantının bir tam gün sürmesi ön görülür.

Soru Cevap Toplantıları : Vecsoft proje ekibi ile müşteri proje yöneticisi, proje anahtar kullanıcıları arasında modül modül projeyi tanımlayacak soru cevap toplantıları. Bu toplantılar ile firmanın iş yapış yöntemleri tartışılacak ek yazılacak modüller belirlenecek ve nihai proje analiz ve ihtiyaç analiz raporu ortaya çıkacaktır.

Kavramsal Tasarım Dokümanı : Yazılımın standart modülleri ile müşteri tarafından iş yapış şekline göre değiştirilecek, eklenecek, düzenlenecek veya çıkarılacak modüllerin detaylı olarak anlatıldığı ve her iki firmanın proje yöneticisinin onayına sunulacak doküman.

Hedef : İmzalanmış Kavramsal Tasarım Dokümanı (KTD)

 

İmplementasyon ve Ek Modül Geliştirme Aşaması (İM)

Bu aşamanın amacı, KTD'de belirlenen ek modüllerin yazılıma eklenmesi, yazılım tarafında yapılacak fonksiyonel değişikliklerin yapılması, varsa fazla modüllerin kapatılmasıdır.

Sonuç:

Sistem Konfigurasyonu : Test için gerekli düzenlemelerin yapılması, değişikliklerin, eklemelerin, eksiltmelerin ve ilavelerin belirtilmesi

Sistem Konfigürasyon Dokümanı : KTD'de belirtilen sistemin son hali için yapılan düzenlemelerin belirtildiği doküman

Donanım Konfigürasyon Dokümanı : Server tarafında ve Client tarafında beklenen donanım ihtiyaçlarının belirtiği doküman

Fonksiyonel Spesifikasyonlar : Yazılımda ilave rapor, etiket, ve yazılım eklemelerinin belirtilmesi

Birim Testi :Her bir iş modülünün testi için gerekli verilerin belirlenmesi, case study ler hazırlanması

Entegrasyon Çalışması : Diğer yazılımlar ya da sistemler ile yapılacak entegrasyonun belirlenmesi, tablo yapıları, entegrasyon şekli, veri akış yönleri, veri akış sıklığının belirlenmesi

Entegrasyon Dokümanı : Entegrasyon çalışması sonucunda verilen kararların yer aldığı tablo yapılarının ve entegrasyon şeklinin anlatıldığı doküman

Train-The-Trainer Eğitimleri: Anahtar kullanıcıların (Key users) sistemin son hali üzerinde eğitimleri

Hedef: Test Edilmemiş Sistemin Son Hali

 

Müşteri Testi ve Onay Aşaması (MT)

Bu aşamada amaç, yazılım ve prosedürleri onaylamak için müşteri proje ekibinin sistemi test etmesidir. Bu aşama Üç farklı adımı içermektedir :

 • Sistemin fonksiyonelitesinin testi
 • Entegrasyon testi
 • Yüklü hacimli veri testi (Stres Testi)

Müşteri proje ekibi testler sonrasında başarılı sonuçlar elde ettiğinde Sistem Kabul formunu imzalar. Bu Sistem Kabul formu ile müşteri sistemi teslim almış olur.

Sonuç :

Müşteri Onay Desteği : Proje ekibi bu aşamada yazılım ile ilgili konularda sorunları çözme ve araştırma konusunda destek verir. Sonuçta iyi eğitilmiş ve projenin önceki aşamalarını bilen operasyonları iyi bilen bir anahtar kullanıcı yapısı oluşur.

Sistem Kabul Formu:  Müşteri proje ekibi tarafından projenin çerçevesinde sistemin ve prosedürlerin kabul edildiğini belirten imzalı onaylı form.

Hedef : Test edilmiş ve Onaylanmış Sistem ve Prosedürler

 

Kuruluş Hazırlığı Aşaması (KH)

Bu aşamanın amacı, yazılımı proje çalışan bir operasyon haline getirmek için gerekli hazırlıkları yapmaktır. Bu aşamada müşteri proje ekibi daha belirleyici rol oynar. Vecsoft bu aşamada yazılımın çalışması için gerekli olacak tanımlamaların yapılması ya da aktarımların sağlanması konusunda danışmanlık verir. 

Sonuç:

Hazırlık Desteği :  Sistemin çalışmaya başlaması öncesinde proje ekibi var olan sorunların çözümü, varsa oluşabilecek dar boğazlar, sistemin çalışma zamanı gibi konularda destek verir.

Geçiş Planı : Yazılımın canlıya geçiş aşamaların anlatıldığı plan. Bu planda yazılımın çalışması için gerekli olacak tanımlamaların yapılması ya da aktarımların sağlanması gibi prosedürleri içerir.

Başla-Bekle Toplantısı :  Sistemin devreye alınmasından önce her iki proje ekibinin katılacağı başlamaya kararının verileceği, çözülmemiş konular varsa bunların belirlendiği ve başlamanın ertelenme ya da devam kararının verildiği toplantıdır. Sistemin çalışmaya başlayıp başlamaması konusunda nihai kararın verileceği toplantıdır.

Hedef: Sistemin Kurulması

 

Kuruluş Desteği Aşaması (KD)

Bu aşamanın amacı, yazılımın devreye alınması  ve ilk kullanım esnasında yerinde destek verilmesidir. Bu aşama üç farklı adımı içerebilir:

 • Proje ekibi tarafından projenin olduğu lokasyonda destek verilebilir (Vecsoft proje ekibi ve Müşteri proje ekibi)
 • Vecsoft tarafından verilen telefon numaralarından uzaktan telefon desteği ve uzaktan bağlantı yöntemiyle yazılım ve veri tabanı desteği, ilk teşhis ve çözüm

Sonuç:

Ek İstekler Listesi: Projenin çizilen ilk çerçevesinde yer almayan ve canlıya geçiş aşamasında karşılaşılan ilave modül, rapor istekleri listesi. 

Hedef : Çalışan Bir Sistem

 

Proje Ekibi Dağılımı

 • Proje Lideri (Ekip Yöneticisi)
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı (Yazılım Mühendisi)
 • İmplementasyon ve Destek Uzmanı (İş Analisti)
 • Satış ve Süreç Yöneticisi (Satış Uzmanı
 • Donanım Uzmanı (Teknik Personel)

Proje ekibinde belirtilen kişiler değişik safhalarda aynı elemanlar olabilir. Örneğin, yazılım geliştirme elemanı aynı zamanda destek elemanı olabilir. Proje ekibinde belirtilen kaynakların projeye bağlı olarak sayıları değişmektedir.

 

 

Bize ulaşmanız şimdi çok kolay!

 

Gelin

08:00 - 18:00

Yazın

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Takip edin

Twitter

İnceleyin

Linkedin

Beğenin

Facebook

vecsoft

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad.
No:64 Kat:6 İmpa İş Merkezi Ataşehir
İstanbul

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

+90 (216) 344 0809